Az ügyvédi munkadíj az ügyvédi tevékenységől szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján a felek szabad megállapodásának tárgya. Mértékét elsősorban a megbízás tárgya, értéke, a munka várható mennyisége és az ügy bonyolultsága határozza meg.

Ügyfeleim igényeitől függően óradíjas, illetve egyes feladatokra meghatározott fix díjas alapon egyaránt nyújtok jogi szolgáltatást. Állandó megbízás esetén havi átalánydíjas, illetőleg havi fix átalány és óradíjas díjazás kombinációja is elképzelhető opció.

Kisebb pertárgyértékű vagy tárgyi súlyú ügyekben az elvégzendő munka függvényében, nagyobb pertárgyértékű vagy tárgyi súlyú (pl. ingatlan) ügyekben a pertárgyérték, illetőleg az érintett dolog vagy jog értékének meghatározott százalékában állapítom meg az ügyvédi munkadíjat. Óradíjban történő megállapodás esetén előzetesen tájékoztatom a feladat elvégzéséhez előreláthatóan szükséges időről és a várható költségekről.

A munkadíj nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos készkiadásokatt (pl. illeték és egyéb eljárási díjak, közzétételi költségtérítés, tulajdoni lap, közjegyzői díjak, utazási költségek, postaköltség stb.).